Privacy & cookies

Eerbiediging van het privé-leven

De Future for Religious Heritage hecht veel belang aan de beveiliging en aan het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. Wij volgen daarin de GDPR over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de behandeling van gegevens van persoonlijke aard.

Gebruik persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft via de website of via e-mail worden door ons bewaard. Dit alleen met als doel om vlot op uw verzoek te kunnen antwoorden en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Alle door u verstrekte informatie wordt enkel intern gebruikt. Wij geven uw gegevens nooit door aan andere organisaties en gebruiken ze ook niet voor direct marketing doeleinden. Met uitzondering van mensen die zich ingeschreven hebben op de nieuwsbrief en dus regelmatig op de hoogte gehouden willen worden, zal u geen algemene informatie van ons ontvangen.

Registratie van anonieme gegevens door middel van ‘cookies’

U kan onze website anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers. Via een cookie en meetsoftware gaan we wel na welke pagina’s op onze sites het populairst zijn, hoe vaak bezoekers terugkomen etc. maar dit gebeurt niet op individuele bezoekersbasis. Deze anonieme gegevens dienen alleen om de inhoud van onze website te kunnen verbeteren.

Uw recht op informatie, raadpleging en rechtzetting

De Future for Religious Heritage is verantwoordelijk voor de behandeling van alle gegevens. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. U kan ons hiervoor contacteren per e-mail ([email protected]). De Future for Religious Heritage kan de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.