Bekijk religieus erfgoed in heel Europa

Hier kunt u zoeken naar een gebouw om te bezoeken. U kunt de kaart gebruiken om bestemmingen te zoeken, of u kunt de filters gebruiken om naar een gebouw te zoeken op basis van wat verschillende criteria zijn.

Verfijn zoekopdracht

Andreaskerk

Andreaskerk

Spijk, NL

Bovenop de karakteristieke cirkelvormige dorpswierde staat de oorspronkelijk laatromaanse Andreas kerk. Het huidige gebouw is in 1676 herbouwd nadat de oude kerk een paar jaar daarvoor grotendeels door brand verwoest werd.

Andreaskerk

Andreaskerk

Westeremden, NL

De huidige kerk is het overblijfsel van een oorspronkelijk laatromaanse kruiskerk. Sporen van de zuidelijke dwarsarm zijn nog te vinden in de buitengevel. In de noordwand zijn dichtgemetselde lijsten van romaanse vensters. Het interieur bezit fraaie muur en gewelfschilderingen uit de 13e en 15e eeuw: de zondeval, Johannes de Doper en de H. Laurentius.

Atelierkerk

Atelierkerk

Ginnum, NL

De kerk van Ginnum stamt uit de twaalfde eeuw. Het gebouw dient nu als atelier voor beeldende kunstenaars. Daartoe is het oorspronkelijke meubilair weggehaald. In het koor is een roodokeren muurschildering te zien.

Augsbuurtkerk

Augsbuurtkerk

Augsbuurt, NL

De 18e eeuwse kerk van Augsbuurt wordt vooral bezocht vanwege de bijzondere preekstoel en de prachtige rouwborden. Het is een eenvoudig bakstenen gebouw met een later (in 1917) gebouwde toren met naaldspits.

Baaiumkerk

Baaiumkerk

Baaium, NL

Na een ingrijpende restauratie staat de 19de eeuwse kerk van Baaium er weer prachtig bij. De kerk is zowel van binnen als van buiten heel bijzonder te noemen; er staat onder meer een doopvont uit de vijftiende eeuw.

Bartholomeuskerk

Bartholomeuskerk

Westhem, NL

Tussen Blauwhuis en IJlst, aan de eeuwenoude slingerende dijkjes die de mensen in vroegere tijden tegen de Middelzee beschermden, is het kerkje van Westhem te vinden. Het ligt op een terp en is gewijd aan de heilige Bartholomeus.

De Amshoff

De Amshoff

Kiel-Windeweer, NL

Een mooi, besloten gelegen gebouw, deze van oorsprong veenkoloniale kerk uit de 19e eeuw met achtkantige dakruiter. Het wapen van de stad is terug te vinden in de windvaan op de dakruiter. In 1754 dienden de 800 inwoners van het plaatsje Windeweer bij de gemeente Groningen een verzoek in tot een eigen kerk met predikant. Hun verzoek werd vrijwel direct ingewilligd en in 1755 gaf de stad Groningen opdracht om deze veenkoloniale kerk met pastorie te bouwen.

De Groate Kerk

De Groate Kerk

St. Jacobiparochie, NL

De Groate Kerk uit 1844 werd gebouwd ter vervanging van een rond 1530 gebouwde bakstenen kerk. Alleen de kerktoren uit 1669 werd gehandhaafd. In 1979 nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken de kerk over. Het gebouw werd ingrijpend gerestaureerd en is sinds 1980 in gebruik als cultureel centrum. In het voorportaal is sinds 2011 een pelgrimsinformatiecentrum gevestigd.

De Kapelle

De Kapelle

Haskerdijken, NL

Ingeklemd tussen dorp, spoor en snelweg ligt de kerk van Haskerdijken. De negentiende-eeuwse kerk, met op de vloer zes grafstenen uit de zeventiende en achttiende eeuw, wordt soms nog gebruikt voor (rouw)diensten.

Wordt Geinspireerd

Wat is Religiana?

Religiana, een project van Future for Religious Heritage, presenteert een catalogus met prachtige en inspirerende gebouwen, die je helpen om de geschiedenis van Europa te ervaren, vandaag!