Over Religiana

Over Religiana

Europa telt meer dan honderdduizend kerken, moskeeën, tempels, synagogen, abdijen en andere religieuze locaties. Voor Europese burgers zijn deze locaties van cultureel erfgoed belangrijke plaatsen voor een gedeelde plek en geschiedenis.Veel gebouwen bevatten kunstschatten.

Religiana, een project van Future for Religious Heritage, is een toegankelijke bron die is opgericht om het Europese religieuze erfgoed te bevorderen en te beschermen. Het initiatief verzamelt gegevens over gebouwen aan beide zijden van Europa.

Religiana heeft twee doelstellingen. De eerste is de promotie van uitzonderlijke locaties om toerisme te stimuleren door het voorzien van praktische informatie. De tweede doelstelling is het behoud van het cultureel erfgoed in Europa door het creëren van zichtbaarheid van eventuele herstel- en financieringsbehoeften.

75% van de Europeanen is ervan overtuigd dat locaties met een religieus erfgoed een essentiële plaats innemen in hun culturele erfgoed. Behalve een groeiend aantal mensen deze sites laten ervaren en waarderen, promoot Religiana ook de noodzakelijke onderhoud en restauratie die nodig is om deze gebouwen toegankelijk te houden voor het publiek.

Religiana, waarom?

Het Europese religieuze erfgoed en de 500.000 gebouwen die het omvat, waaronder kerken, kapellen, synagogen, moskeeën, kathedralen, kloosters, kloosters; hun interieurs, monumenten, beeldhouwwerken, schilderijen, fresco's, bibliotheken; de architecten, kunstenaars en muzikanten die hen door de eeuwen heen hebben geïnspireerd, hun archieven van individuele, nationale en lokale geschiedenis van meer dan 1000 jaar oud, vertegenwoordigen een uniek en essentieel onderdeel van de culturele identiteit van Europa dat grotendeels onbekend is.


De potentie als toeristische trekpleisters van deze religieuze locaties is enorm. Religieuze gebouwen geven een kijk in verleden en bieden hun bezoekers de mogelijkheid om te leren over de wereld om hen heen en die van hun voorouders, evenals over de werken van de meest getalenteerde ambachtslieden in de geschiedenis.


Met Religiana wilde Future for Religious Heritage een platform creëren om bezoekers toegang te geven tot gegevens over het grootste museum in Europa, zowel thuis als onderweg.